طراحی سایت نادی

طراحی سایت صنایع نادی، تولیدکننده آبمیوه گیر خانگی و آبمیوه گیر صنعتی و آب میوه گیر فروشگاهی، توسط تیم طراحان سایت طلاگستر انجام شده است.

یکی از نکات حائز اهمیت این پروژه طراحی سایت، اینست که با وجود فعالیت صنایع نادی بعنوان فروشگاه آب میوه گیر خانگی و آب میوه گیر صنعتی، طراحی سایت فروشگاهی روی آن انجام نشده و بصورت یک سایت خدماتی طراحی گردیده که البته در بخشی از سایت، امکان ثبت سفارش دستگاه آب میوه گیر خانگی و آب میوه گیر صنعتی ایجاد و طراحی گردیده است

www.nadijuicer.com

طلاگستر بجز طراحی سایت نادی جویسر، این افتخار را داشته است که انجام تبلیغات اینترنتی پربازده آبمیوه گیر خانگی نادی را نیز در سایتهای پربازدید انجام دهد و خوشبختانه، صنایع نادی، بازخورد بسیار بالا و رضایت بخشی ازین تبلیغات اینترنتی داشته و دارد

طراحی سایت نادی

Leave a Comment

CAPTCHA ImageChange Image