نویسنده سایت

سرکار خانم مائده غلامرضائی از نویسندگان حرفه ای و باسابقه در زمینه نگارش متن برای سایتها و تولید محتوای سایت میباشند و همکاری ایشان با مهندس سید محمد حسینی، مدیریت سایت طلاگستر به سالها قبل از تأسیس طلاگستر، بر میگردد که این دو از سال 1387 با هم در گروه تبلیغاتی پرستو، همکاری خود را آغاز نموده اند و این همکاری تاکنون ادامه داشته است

وی در حال حاضر، سرپرست بخش تولید محتوای متنی و بهینه سازی متون سایت طلاگستر و نیز مدیریت محتوای متنی سایت گروه تبلیغاتی پرستو و نظارت بر آگهیهای سایت نیازمندی عمومی پرترین و سایت چراسفر را برعهده دارد

 

Leave a Comment

CAPTCHA ImageChange Image