فرصتی تکرار نشدنی: کد تخفیف خرید دامنه و یا تمدید دامنه

کد تخفیف:

tala50

با کد تخفیف tala50 حین خرید هر دامین، مبلغ 50000 تومان تخفیف نقدی دریافت کنید

نکته: در هر سفارش که بطور یکجا ثبت می کنید، فقط میتوان یک کد را استفاده نمود و نمیتوان همزمان از دو کد تخفیف استفاده نمود

پس از پرداخت نهایی مبلغ، امکان تغییر کد تخفیف و یا درج کد تخفیف وجود ندارد

استفاده از کدها برای هر کاربر، نامحدود است و هرچندبار که بخواهد میتواند استفاده کند

مدت اعتبار کوپن تخفیف 50 هزارتومانی، محدود بوده و ممکنست بزودی، دیگر امکان استفاده از آن نباشد و غیرفعال گردد

Leave a Comment

CAPTCHA ImageChange Image