دامنه های سه حرفی [OLD]

دامین های سه حرفی یا همان دامین های 3 حرفی در نوع خود، دارای مخاطب خاص میباشند دامنه های سه حرفی، بدلیل اینکه تعداد کمی از آنها قابل ثبت بوده و حداکثر 999 الی 1100 دامین در سراسر کشور و نیز جهان را شامل میشود، بسیار کمیاب و نادر هستند و تقریباً همه آنها در…

ادامه مطلب...